DanskEnglish (British)

FF Handel er et selvstændigt selskab i FF Skagen koncernen,
der er en af verdens førende producenter af fiskemel og fiskeolie. Koncernen, der er et fondsejet aktieselskab primært ejet af fiskerne og fiskeindustrien, beskæftiger mere end 100 medar-
bejdere og har en årlig omsætning på over DKK 1,5 mia. Besøg FF Skagen her.  

FF Handels aktiviteter dækker to forretningsområder, opdelt i handelsafdeling og olieafdeling. Den samlede omsætning udgør årligt ca. DKK 170 mio. FF Handel beskæftiger 9 medarbejdere,
som udover butik og marineaktiviteterne også forsyner private og virksomheder med bl.a. fyringsolie, leveret med egen tankbil.

Ebbe Rubien og Partners